TỦ LẠNH HITACHI 339 LÍT R-FG450PGV8 (GBK) – dienmaysaigon.com