SẢN PHẨM ĐÃ QUA SỬ DỤNG/HÀNG THANH LÝ
LÀ GÌ?

  • Sản phẩm đã sử dụng là sản phẩm do Điện Máy Sài Gòn bán ra cho khách hàng sau đó nhập trả lại theo chính sách đổi trả, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của Điện Máy Sài Gòn.
  •  Sản phẩm trưng bày bỏ mẫu là những sản phẩm được chỉ định trưng bày để khách hàng xem tại cửa hàng sau đó không trưng bày nữa, các sản phẩm này chưa được bán ra & còn mới lên đến 99%.
  •  Các sản phẩm đã sử dụng, trưng bày bỏ mẫu có thể còn hộp, thùng hoặc không còn hộp, thùng.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM THANH LÝ,
ĐÃ QUA SỬ DỤNG

  • Tất cả sản phẩm hàng thanh lý, hàng đã qua sử dụng hoặc hàng trưng bày được bán ra bởi Điện Máy Sài Gòn đều được áp dụng chính sách bảo hành, đổi mới sản phẩm khi có phát sinh lỗi trong thời gian sử dụng hoặc trong thời gian sản phẩm được bảo hành (vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn bán hàng để biết thêm chi tiết chính sách của từng sản phẩm.).
  • Điện Máy Sài Gòn cam kết thông báo trung thực và chính xác tình tràng sản phẩm trong khi tư vấn & bán sản phẩm cho khách hàng.
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
3.499.000 
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
5.999.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
1.999.000 
Giảm giá!
2.999.000 
Giảm giá!
1.499.000 
Giảm giá!
1.399.000 
Giảm giá!
1.599.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
1.649.000 
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
3.499.000 
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
5.999.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
3.499.000 
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
5.999.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
3.499.000 
Giảm giá!
2.699.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
5.999.000 
Giảm giá!
Sản phẩm đã sử dụng, trưng bày là gì?
  • Sản phẩm đã sử dụng là sản phẩm do Điện Máy Sài Gòn bán ra cho khách hàng sau đó nhập trả lại theo chính sách đổi trả, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của Điện Máy Sài Gòn.
  •  Sản phẩm trưng bày bỏ mẫu là những sản phẩm được chỉ định trưng bày để khách hàng xem tại cửa hàng sau đó không trưng bày nữa, các sản phẩm này chưa được bán ra & còn mới lên đến 99%.
  •  Các sản phẩm đã sử dụng, trưng bày bỏ mẫu có thể còn hộp, thùng hoặc không còn hộp, thùng.
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM THANH LÝ, ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • Tất cả sản phẩm hàng thanh lý, hàng đã qua sử dụng hoặc hàng trưng bày được bán ra bởi Điện Máy Sài Gòn đều được áp dụng chính sách bảo hành, đổi mới sản phẩm khi có phát sinh lỗi trong thời gian sử dụng hoặc trong thời gian sản phẩm được bảo hành (vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn bán hàng để biết thêm chi tiết chính sách của từng sản phẩm.).
  • Điện Máy Sài Gòn cam kết thông báo trung thực và chính xác tình trạng sản phẩm trong khi tư vấn & bán sản phẩm cho khách hàng.